Se Flere

Ledernes a-kasse

Ledernes akasse er en af de største tværfaglige akasser i Danmark med mere end 118.000 medlemmer, der er tæt knyttet til “Lederne”, som er en interesseorganisation/fagforening.

Det er dog muligt at være medlem af Ledernes akasse uden samtidig at være medlem af interesseorganisationen Lederne. A-kassens speciale retter sig især mod lønmodtagere i grupperne ledere, mellemledere og særligt betroede medarbejdere. Hvilket gør den til en stærk akasse partner indenfor denne kategori af lønmodtagere.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du også mulighed for at blive medlem af ledernes Akasse, da de også tager selvstændige. Det betyder bl.a. at du ikke nødvendigvis, skal ud og finde en ny akasse, hvis du en dag vælger at gå fra en lederstilling til at blive selvstændig erhvervsdrivende.

Ledernes Akasse score højt på medlemstilfredsheden, i Arbejdsdirektoratets store benchmarking fra december 2009. Dette følges op af et lige så godt resultat på trustpilot, hvor de score 4,2 ud af 5 mulige. Det skal dog bemærkes at Trustpilots resultat er sat ud fra både anmeldelser på interesseorganisationen Lederne, og Ledernes Akasse.

Ledernes akasse, gør meget for at rådgive og vejlede sin medlemmer, når de har brug for det. Dette gør de bl.a. ved at holde personlige vejledningsmøder, for medlemmer der er blevet ledige, hvor bl.a. medlemmets CV gennemgås.

Derudover har de lavet denne virtuelle rådgivning, der handler om ny lediges rettigheder, pligter og muligheder. Uanset om du er medlem af ledernes akasse, eller en anden akasse, vil vi anbefale dig at se videoen igennem hvis du er blevet ledig, da mange af de ting der bliver sagt, gælder uanset hvilken akasse du er medlem af.

Hos akasseregister anbefaler vi Ledernes akasse, til de af vores læsere, der har falder ind i kategorien ledere og særligt betroede medarbejdere. Man får en god stabil og ikke mindst billig akasse, hvis man melder sig ind i Ledernes Akasse.

En arbejdsløshedskasse sørger for en gnidningsfri overgang fra et job til et nyt.

Den økonomiske krise har allerede tvunget mange familier ud i et økonomisk stormvejr af hidtil usete proportioner. Derfor får flere og flere øjnene op for, at en a-kasse forsikring er en ganske fornuftig investering. En a-kasse afbøder faldet og kan afhjælpe de værste økonomiske skrupler.

I denne artikel ser vi nærmere på Ledernes a-kasse, som er Danmarks ældste a-kasse fortrinsvis for ledere og andre i særligt betroede stillinger.

Arbejdsløshedskassen er din ven i en krisetid

Før vi beskriver Ledernes a-kasse i detaljer vil vi kort ridse op, hvad en arbejdsløshedskasse er, og hvorfor flere og flere melder sig ind i en.

En a-kasse har meget til fælles med en forsikring i traditionel forstand. Man indbetaler et fast beløb til forsikringsselskabet eller a-kassen hver måned, og til gengæld hjælper a-kassen dig videre hvis du mister dit arbejde. A-kassen hjælper både ved at yde økonomisk bistand, som dagpenge, efterløn, samt pension, men træder også ind med kompetent personlig rådgivning.

Et a-kasse medlemskab er en præventiv investering. Du kan derfor kun blive medlem af en a-kasse, hvis du allerede er i beskæftigelse. Samtidig kræver de fleste a-kasser, at du skal have været medlem i mindst et år, før de vil udbetale økonomisk bistand og give dig den rådgivning, du får brug for.

Når du bliver medlem af en a-kasse skal du betale et månedligt kontingent. Størrelsen på kontingentet afhænger af mange faktorer, såsom administrationsgebyrer og a-kassens øvrige tilbud. Nogle a-kasser fokuserer eksempelvis på prisen, mens andre fokuserer på at levere lidt ekstra ydelser, som til gengæld også koster ekstra. Andre faktorer som påvirker prisen er, om du vil nøjes med at indbetale penge til dagpenge, eller om du også vil indbetale til andre økonomiske ydelser som efterløn og pension.

Fælles for alle a-kasse kontingenter er, at de kan trækkes fra i skat.

Ledernes a-kasse har høj medlemstilfredshed

Ledernes a-kasse er en a-kasse for alle ledere, og er med sine mange afdelinger stærkt repræsenteret i hele landet. Denne a-kasse adskiller sig fra andre ved kun at have professionelt personale ansat, mens a-kassen ligeledes er fri for politisk ansatte tillidsfolk. Ledernes a-kasse har markedsført sig som en a-kasse med hurtig og professionel hjælp, som hjælper sine medlemmer videre uanset omfanget af det enkelte medlems vanskeligheder.

Prismæssigt ligger Ledernes a-kasse i den billige ende af skalaen. Her skal du slippe 5.760 kroner om året for en a-forsikring.

Lidt om Ledernes værdier

Ledernes a-kasse har i samarbejde med sin organisation og medlemmer udarbejdet et omfattende værdisæt, som hviler på tre centrale grundpiller.

Respekt. Organisationen viser respekt for medlemmernes fælles interesser, fordrer tillid og opmuntrer forskellighed.

Ansvarlighed. Organisationen vil skabe et engagement hos den enkelte som giver resonans i hele a-kassen.
Engagement. Ledernes a-kasse mener, at et godt engagement skabes i et miljø, som både er udviklende for individet og organisationen som helhed.
Ledernes a-kasse vil fordre et udviklende miljø, hvor der udvises sand respekt for medlemmernes interesser.

Alt i alt forsøger Ledernes a-kasse at lave op til fire værdier, som tilsammen skaber en organisation med stor faglig kompetence, og som samtidig skaber reel værdi for sine medlemmer. Både når uheldet indtræffer, men i høj grad også inden.

Mere du skal vide om Ledernes a-kasse

Ledernes a-kasse er, som navnet antyder, ledernes foretrukne organisation.

Blandt organisationens øvrige strategiske mål er, at a-kassen vil have flere medlemmer, mere tilfredse medlemmer, øge kendskabet til Ledernes a-kasse, effektivisere organisation, samt videreudvikle produktudvalget og omfanget af a-kassens rådgivningsydelser.

Kontaktoplysninger

Adresse: Vermlandsgade 65, 2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Åbningstider: kl. 8 – 16, Lørdag – Søndag lukket
CVR: 37282146

 

SE ALLE A-KASSER

 

Scroll til toppen