Se alternative tilbud til DSA a-kasse

[loancomparison table=1]

Sorteringen af tilbud er påvirket af størrelsen af vores provision! Læs mere…

DSA (a-kasse) – Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Hvis du mister dit arbejde på grund af finanskrisen eller af andre årsager, og du ikke er medlem af en a-kasse, kan du ende i store økonomiske problemer. En arbejdsløshedskasse fungerer nemlig som en forsikring der træder i kraft, når du mister dit arbejde og får brug for økonomisk bistand for at komme igennem den svære tid.

På denne side omtaler vi en af Danmarks billigste a-kasse, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse. Foruden generelle oplysninger om DSA’s a-kasse tilbud, samt et indblik i DSA’s historie og værdigrundlag. Foruden dette får du også relevante informationer om betingelser du skal opfylde, før du kan blive medlem.

Før vi kommer nærmere ind på, hvem DSA er og hvad de kan tilbyde, vil vi starte med en kort introduktion af det bærende koncept i en arbejdsløshedskasse.

En a-kasse fungerer som sagt som en forsikring der træder i kraft, når du mister dit arbejde. En fyring eller en opsigelse kan blive katalysator for gennemgribende forandringer i dit liv, og derfor er det vigtigt med et trygt fundament. Dette fundament giver a-kassen i form af økonomisk bistand og kompetent rådgivning, så du kan komme godt videre i dit arbejdsliv.

For at være berettiget til dagpenge og andre økonomiske ydelser kræver de fleste a-kasser, at du skal have været medlem i et år. Du skal med andre ord betragte et a-kasse medlemskab som en præventiv indsats der skåner dig fra den økonomiske afgrund, hvis du mister din primære indtægtskilde. Samtidig er det et krav for at blive optaget i en a-kasse, at du allerede er i beskæftigelse.

Som medlem i en a-kasse bliver du opkrævet et fast månedligt kontingent. Størrelsen på beløbet afhænger dels af hvilken a-kasse du vælger, og dels hvilke økonomiske ydelser du vil indbetale til. Hele beløbet kan dog trækkes fra i skat.

DSA’s a-kasse kun for bestemte faggrupper

DSA’s medlemmer findes primært i faggrupperne fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, radiografer, jordemødre, samt ergoterapeuter. DSA har eksisteret siden 1942 og blev oprettet efter ønske om en a-kasse fra danske sygeplejersker. Det vil altså sige, at mens DSA i starten var for sygeplejersker har organisation siden indlemmet nye faggrupper. Sidst da ergoterapeuter og fysioterapeuter blev indlemmet i 2006.

DSA’s a-kasse pr. 1. februar 2021 havde 99.205 medlemmer.

DSA er Danmarks billigste a-kasse, da forsikring med a-kasse koster 5.412 kroner for et år.

Lidt om DSA’s værdier

Som tidligere nævnt har DSA optagelseskriterier som afgrænser a-kasse til medlemmer fra bestemte faggrupper. A-kassen er en af de såkaldte ’gule a-kasser’, som er politisk uafhængig og som kun bæres af medlemmernes faglighed.

DSA har opstillet en række værdier og mål for sin indsats overfor sine medlemmer:

DSA vil give sine medlemmer et unikt jobmatch, fordret af rådgivning fra sundhedsfagligt uddannede jobkonsulenter.

  • DSA giver sine medlemmer fuld adgang til digital jobsøgning.
  • DSA yder en hurtig og kvalificeret forsikringsservice
  • DSA er klar med bistand fra socialrådgiverne, hvis et af DSA’s medlemmer bliver syg eller træder i vande i det sociale system.
  • DSA giver sine medlemmer mulighed for at få rådgivning fra fagspecialister, inden for områder som efterløn, forsikring og sociallovgivning.
  • DSA afholder medlemsmøder i hele landet
  • DSA yder hjælp til at sikre det enkle medlems rettigheder i forbindelse med sygedagpenge og barsel.

Som det fremgår af DSA’s værdier og målsætninger er DSA langt mere end en a-kasse. Den økonomiske bistand ledsages nemlig af kompetent rådgivning og en lang række tilbud som kan hjælpe dig videre, hvis du mister dit job.

Mere du skal vide om DSA’s a-kasses

DSA samarbejder med seks faglige organisationer, herunder Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Foreningen af Radiografer i Danmark, samt Jordemoderforeningen.

SE ALLE A-KASSER

Scroll til toppen