Ingeniørernes A-kasse

Ingeniørernes a-kasse (IDA)

IDA samarbejder med Akademikernes A-kasse.

Akademikernes akasse
4.6
A-kasse
484,-
Fagforening
Nej
Gælder
Alle
Få tre måneders gratis lønsikring
Hurtigere i job
Gratis for studerende under 30 år - Kontor i København V, Odense C, Aarhus C, Aalborg, Esbjerg, Vejle, Herning. Dette er et annonce link.

 

Ingeniørernes a-kasse

Her kan du lære mere om Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse. Foruden vitale oplysninger om Ingeniørernes a-kasse, får du også informationer om, hvad en a-kasse er, hvordan den virker og hvorfor det er vigtigt for dig, at være medlem af en.

En økonomisk krise kan fremprovokere alvorlige økonomiske problemer i alle familier. Mister du dit arbejde mister din familie mindst det halve, eller i værste tilfælde det hele, af sit indtægtsgrundlag. Af samme årsag har flere og flere valgt at tegne en arbejdsløshedsforsikring, hvis uheldet er ude. Med en arbejdsløshedsforsikring af skærmes du effektivt fra den økonomiske afgrund, og på trods af store omvæltninger vil familien ikke opleve, at en økonomisk tragedie er rykket tættere på.

Hvis du derimod ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og du mister dit arbejde, kan du og din familie havne i alvorlige økonomiske problemer.

 

Ingeniørernes A-kasse

 

IDA samarbejder med Akademikernes A-kasse

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og Akademikernes A-kasse har indgået et samarbejde, der har til formål at styrke de karrieremæssige og økonomiske muligheder for deres medlemmer. Dette partnerskab er særligt vigtigt, da det bringer to betydelige kræfter sammen: IDAs faglige netværk og tekniske ekspertise samt Akademikernes A-kasses erfaring med karriererådgivning og økonomisk støtte i form af dagpenge.

Samarbejdet mellem IDA og Akademikernes A-kasse tilbyder en række fordele for medlemmerne, som spænder fra økonomisk sikkerhed i tilfælde af jobtab til adgang til professionelle udviklingsprogrammer. Disse programmer omfatter alt fra workshops og kurser til netværksarrangementer, der hjælper medlemmerne med at holde sig ajour med branchens trends og forbedre deres beskæftigelsesegnethed. Desuden sikrer medlemskabet, at ingeniører og andre højtuddannede teknologiprofessionelle kan nyde godt af både IDA’s og Akademikernes A-kasses stærke arbejde, hvor de arbejder for bedre arbejdsvilkår og politiske beslutninger, der favoriserer teknologi- og ingeniørfagene.

Dette samarbejde markerer en vigtig milepæl for begge organisationer, da det ikke kun udvider de tjenester og støtte, de kan tilbyde, men også styrker deres indflydelse på det danske arbejdsmarked. Ved at samle ressourcer kan de mere effektivt støtte deres medlemmer gennem usikre tider og sikre, at de har de nødvendige værktøjer til at navigere i deres karrierer med succes.

 

 

A-kasse giver dig sikkerhed

Hvis du ikke helt er med på, hvad en arbejdsløshedskasse er, opsummerer vi a-kassens formål i dette afsnit. Vi giver dig med andre ord en kort introduktion til, hvad en a-kasse er, og hvad den helt præcist kan hjælpe dig med.

Den økonomiske stabilitet i dit liv forsvinder, hvis du mister dit arbejde. Et job tab er en økonomisk mavepuster, og mange har svært ved at komme videre, når fyresedlen lander på køkkenbordet, og en ny økonomisk realitet sætter ind. Der findes heldigvis måder, man kan reducere tabets omfang på. Herunder en arbejdsløshedsforsikring, måske bedre kendt som et medlemskab af en a-kasse.

En arbejdsløshedskasse fungerer grundlæggende som en forsikring. En forsikring der træder i kraft, når du mister dit arbejde. A-kassen udbetaler dagpenge og andre økonomiske ydelser afhængig af, hvilke ydelser du har indbetalt til. Foruden økonomisk kompensation stiller a-kassen også kompetent rådgivning til rådighed. Rådgivningen er med til at sikre psykisk stabilitet, samt fokus på en fortsat fremadrettet positiv indsats. Og forhåbentligt bliver resultatet, at din periode som arbejdsløs kun er ganske kortvarig.

Det er vigtigt, at du melder dig ind i en a-kasse, før du bliver fyret. Du kan nemlig ikke blive medlem, hvis du ikke har et arbejde. Samtidig skal du være opmærksom på, at et a-kasse medlemskab er en investering i din fremtidige økonomiske situation. Det er en vigtig information, da mange a-kasser ikke udbetaler økonomiske ydelser, før du har været medlem i mindst et år.

For at opsummere kan vi sige om en arbejdsløshedskasse, at den virker som en forsikring, der træder i kraft, hvis du mister dit arbejde.

 

IAK er blandt Danmarks største a-kasser

Ingeniørernes a-kasse er, som navnet antyder, en arbejdsløshedskasse for ingeniører. Men a-kassen er også åben for maskinmestre, samt andre med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse. Samtidig fungerer IAK som en a-kasse for alle medlemmer af Dansk Formandsforening.

Før vi går videre skal vi understrege, at en fagforening og en arbejdsløshedskasse er to forskellige størrelser. En fagforening er nemlig ikke underlagt krav ved lov, modsat en a-kasse, som er underlagt lovmæssige krav . Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med alle danske a-kasser for at sikre, at a-kasserne overholder gældende love og regler.

IAK  har i omegnen af 66000 betalende medlemmer i 2021.

Som medlem af IAK skal du betale et årligt kontingent på 7.800 kroner for både a-kasse og fagforening, hvis du kun ønsker arbejdsløshedsforsikring i form af dagpenge. Prisen på et medlemskab per måned hos IAK er lav.

 

Mere du skal vide om IAK

Som tidligere nævnt er Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse en a-kasse for ingeniører, samt andre tekniske faggrupper. Det betyder, at du må lede andetsteds, hvis du er selvstændig eller lønmodtager i en anden faggruppe.

Selvom IAK formelt set er en forening, er a-kassen anerkendt af staten som en arbejdsløshedskasse.

Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse er repræsenteret med kontorer over alt i landet. På kontorerne sidder samlet set 90 medarbejdere, som alle til daglig arbejder med sagsbehandling, jobformidling, rådgivning, samt udvikling og drift af virksomheden IAK.

Foruden hovedkontoret i København er IAK repræsenteret i Aalborg, Aarhus og Odense. Foruden arbejdsløshedskassen ejer IAK konsulenthuset Komplement, som beskæftiger sig med karriererådgivning, outplacementforløb, samt coaching.

 

Lidt om IAK’s værdier

Hvis du overvejer, at vælge Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse, er du garanteret interesseret i at kende til a-kassens værdier.

  • IAK tager ansvar, initiativ, følger op og arbejder for helheden
  • IAK vil være nærværende, til stede, oprigtigt interesseret, samt skabe ro og fokus hos a-kassens medlemmer
  • IAK vil fordre kreativitet, ved at give plads til, at medlemmer kan tro alt er muligt
  • IAK vil fordre positivitet og åbenhed, på en respektfuld måde

Alt i alt er Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse en solidt forankret og statsanerkendt a-kasse, med et stort medlemsgrundlag og et bredt udvalg af ydelser.

 

IAK er blandt Danmarks største a-kasser. Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

 

SE ALLE A-KASSER

Scroll to Top