Se alternative tilbud til BUPL a-kasse

[loancomparison table=1]

Sorteringen af tilbud er påvirket af størrelsen af vores provision! Læs mere…

BUPL er en af Danmarks største a-kasser

Som navnet antyder er Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende a-kasse en a-kasse for bestemte faggrupper. A-kassen har, ifølge organisationens egne oplysninger, over 60.000 medlemmer, hvoraf langt de fleste arbejder som henholdsvis pædagoger eller klubfolk inden for dagsinstitutions- og klubområdet.

Det er værd at understrege i den forbindelse, at en a-kasse og en fagforening er to forskellige ting. En fagforening er ikke underlagt de samme stramme krav, som en a-kasse er. En a-kasse er underlagt lovmæssige krav om eksempelvis a-kassens formål.

For at blive medlem af BUPL, skal du betale et fast månedligt kontingent. Størrelsen på kontingentet afhænger af, om du kun ønsker at indbetale til dagpenge, eller om du også ønsker at indbetale til andre økonomiske ydelser, som efterløn og pension. Det samlede årlige kontingent er på 5.496 kroner for arbejdsløshedsforsikringen alene.

Kontingentet er under alle omstændigheder fradragsberettiget, og bliver som sådan mindre i praksis.

Mere du skal vide om BUPL

Som vi nævnte tidligere i artiklen kan du kun blive medlem af BUPL’s a-kasse, hvis du er ansat som pædagog eller klubmedhjælper.

Foruden at være en af Danmarks største a-kasser er BUPL’s a-kasse også statsanerkendt.

BUPL er stærkt repræsenteret i hele landet, med hele ni lokale a-kassekontorer, samt et Forsikringssekretariat. Alt i alt har BUPL over 30 ansatte, som arbejder med områder som sagsbehandling, jobformidling, samt rådgivning .

Lidt om BUPL’s værdier

Nu ved du hvad en arbejdsløshedskasse er, og særligt hvem BUPL er, hvad de kan tilbyde og hvad de koster. Vi synes det er passende at runde af med en introduktion til BUPL’s værdisæt, som danner fundamentet for a-kassens virke og daglige formål.

BUPL opretholder et højt serviceniveau overfor sine medlemmer. A-kassen ligger således i front som en af de billigste, mest effektive og produktive a-kasser, sammenlignet med andre a-kasser
BUPL er stærkt repræsenteret lokalt, så du kan få vejledning om dine a-kasseforhold uanset hvor du arbejder, og uanset om du er ledig eller i beskæftigelse
Alt i alt er Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende a-kasse en solidt forankret, produktiv, effektiv og billig a-kasse.

SE ALLE A-KASSER

Scroll til toppen